sobota, 23 lutego 2019 Wspomnienie Św. Polikarpa i Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Słowo na dziś

sobota, 23 lutego 2019Św. Polikarpa, biskupa i męczennika
Wspomnienie obowiązkowe

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 2, 8-11 List do biskupa Smyrny

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, słyszałem Pana, który mówił do mnie: «Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: „To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś bogaty, i znam obelgę doznaną od tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”».

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 31 (30), 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17 (R.: por. 6a)

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem, *
boś wejrzał na moją nędzę.

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą: *
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por 2 Kor 1, 3b-4a

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławiony Ojciec miłosierdzia
i Bóg wszelkiej pociechy,
który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 15, 18-21 Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”.
Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie