piątek, 21 stycznia 2022 Wspomnienie Św. Agnieszki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Odnowa w Duchu Świętym

Termin Spotkań: wtorek 18:30 (sala pod plebanią)
Opiekun: ks. Karol

Czym jest Odnowa?

Co jest dla nas najważniejsze? Co to znaczy być charyzmatykiem? Zapraszamy do krótkiego przewodnika.
FUNDAMENT

W centrum Odnowy jest doświadczenie Ducha Świętego, trzeciej Osoby Boskiej, jako Boga o wielkiej mocy. Każdy z nas szczególnie doświadczył łaski i darów Ducha, który “zamienia serce kamienne w serce z ciała”, który jest orzeźwiającą wodą życia daną darmo, który czyni niemożliwe możliwym, który stwarzakażdego z nas prawdziwie nowym człowiekiem.

Równie ważne jest dla nas Pismo Święte, jako dynamiczne i działające Słowo Boże. Czujemy i zaświadczamy, że jest dla nas przewodnikiem w zawiłościach życia, jest nośnikiem prawdy w naszych duszach i uzdrowieniem w zranieniach. Dzieje się tak, ponieważ odkrywamy, że Bóg mówi do nas poprzez Słowo w konkretnych sytuacjach życiowych, prowadzi nas.

1. Charyzmaty

Charyzmaty rodzą się pod wpływem Ducha Świętego i są szczególnym znakiem obecności Chwały Bożej. Mamy charyzmaty nadzwyczajne, takie jak modlitwa językami, dar uzdrawiania czy proroctwa. Są też charyzmaty zwyczajne, takie jak szczególny dar zmywania bez znużenia, czy też charyzmat pielęgnowania chorych. 

Duch Święty hojnie udziela charyzmatów tym, którzy są na nie otwarci i chcą służyć innym!

charyzmaty

1Kor 12, 9-10: “Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.”

2. Dynamiczna relacja z Bogiem

Dążymy do tego, aby nasze modlitwy nie były wypełnianiem powinności, a nasza relacja z Bogiem nie była oparta na uniżoności. Pojmujemy Boga jako kochającego Tatę, który najbardziej pragnie naszego szczęścia. W kontakcie z Bogiem jest nasze uzdrowienie i źródło siły. Dlatego zapraszamy Go do naszej codzienności i naszych zwykłych problemów, a On nas w tym nie zawodzi!

relacja z Jezusem

Rz 8, 15: “Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!”

3. Wspólnota - relacje

W  Odnowie spotykamy się w ramach grup modlitewnych na cotygodniową modlitwę, w której centrum jest Słowo Boże. Podczas spotkań prosimy Boga, aby aktywnie działał w naszym życiu: podtrzymywał nas w naszych słabościach, leczył zranienia, przemieniał nas ku dojrzałości i szczęściu oraz odnawiał po trudach życia. To na spotkaniach uczymy się, jak być bliżej Niego. Ale nie tylko - dążymy też do tego, aby nasze grupy były także wspólnotami, w których możemy liczyć na zrozumienie i pomoc naszych przyjaciół.

wspólnota

Dz 4, 32: “Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. “

4. Rozwój i wzrastanie

Bardzo ważny jest dla nas ciągły rozwój i doskonalenie się w sztuce życia, bo chcemy wykorzystywać czas dany nam na ziemi w pełni*. Wartością, która nas ku temu prowadzi jest Miłość, narzędziem zaś - różnorakie wyjazdy weekendowe i tygodniowe rekolekcje  przygotowywane  zarówno przez Odnowę, jak i Szkoły Nowej Ewangelizacji. A środkiem: łaska Boża, która czyni z nas nowych ludzi, przemienia nasze serca i która pozwala nam być jak żyzna gleba dla Siewcy.

rozwój

Mt 5, 48: “Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.”

5. Głoszenie dobrej nowiny

Czujemy, że zostaliśmy obdarowani przez Boga niesamowitą miłością zupełnie za darmo.
I nie możemy o tym nie mówić* - tak jak ktoś, kto wygrał los na loterii, będzie krzyczał z radości, tak i my chcemy wykrzykiwać Dobrą Nowinę o bezinteresownej miłości Boga wszystkim spragnionym, potrzebującym i zagubionym w życiu. Szczególnie kierujemy się ku tym, którzy są już w Kościele, ale nie spotkali jeszcze Boga jako miłującej Osoby - chcemy pokazywać im to dobro, którego sami doświadczamy.

ewangelizacja

1 Kor 9, 16: “Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestemciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!”

6. Odnowa całego Kościoła

Odnowa nie jest ruchem sensu stricte - jest raczej powiewem Ducha Świętego, który obejmuje Kościół*. I to jest naszym celem - wychodzić z salek, w których mamy spotkania i przekazywać otwartość na Ducha Świętego wszystkim wiernym  tak, aby cały Kościół stawał się coraz żywszy, aby każdy wierny dynamicznie przeżywał swoją relację z Bogiem i aby każdy wierzący był charyzmatykiem, niezależnie od stanu czy wieku.

odnowa kościoła

„Postrzegać Odnowę jako 'ruch jakich wiele' oznacza nie rozumieć jej natury; jest to ruch Ducha dany całemu Kościołowi, i przeznaczony na to, by odnowić każdą dziedzinę jego życia” - Kardynał Suenens, jeden z architektów Soboru Watykańskiego II