piątek, 21 stycznia 2022 Wspomnienie Św. Agnieszki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Oaza Młodzieżowa

Odpowiedzialni za wspólnotę są: moderator oraz animatorzy.
Spotkania animatorów: w piątek o g. 17:00. Podczas wakacji spotkania w parafii będą zawieszone, a oazowicze będą mogli wzrastać w wierze podczas piętnastodniowych rekolekcji organizowanych przez Ruch Światło-Życie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na terenie diecezji i poza nią. 

 

Ruch Światło-Życie (czyli tzw. Oazę) zainicjował Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Pragnął on stworzyć system ciągłej formacji chrześcijańskiej. Wychodząc z założenia, że prawdziwy rozwój życia chrześcijańskiego nie może być wydarzeniem jednostkowym, przypadkowym, czyli np. ograniczać się tylko do przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych, ale musi trwać przez całe życie, następując krok po kroku. 

oaza2

Ruch Światło-Życie pragnie objąć swoim oddziaływaniem jak najszersze kręgi począwszy od dzieci (Oaza Dzieci Bożych), poprzez młodzież (Oaza Żywego Kościoła) aż po rodziny (Oaza Rodzin, zwana też Ruchem Domowego Kościoła).

Celem pracy formacyjnej Ruchu jest kształtowanie dojrzałej postawy chrześcijańskiej poprzez pogłębianie życia modlitewnego, sakramentalnego, wchodzenie w bliski kontakt ze Słowem Bożym, kształtowanie postaw społecznych, co ma prowadzić do gotowości podjęcia posługi (diakonii) w Kościele według rozeznanego w trakcie formacji powołania.

oaza5

Są wśród nas osoby z gimnazjum, szkoły średniej i studenci.

oaza4

Polecamy następujące strony:

oaza a

oazac

oaza b