poniedziałek, 25 marca 2019 Zwiastowanie Pańskie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie