piątek, 21 stycznia 2022 Wspomnienie Św. Agnieszki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Koło Przyjaciół Radia Maryja

 

Św. Jan Paweł II mówił: „Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie Radio, które nazywa się Radio Maryja”.Poparcie zaś Papieża Benedykta XVI wyraził dobitnie w czasie obchodów 20-lecia Radia Maryja sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Tarcyzjusz Bertone z Watykanu.

 mary1

Stolica Apostolska podkreśla rolę Radia Maryja, które przez modlitwę i katechezę uczy budowania Królestwa Bożego, czyli królestwa prawdy i życia; królestwa świętości i łaski; miłości, solidarności i pokoju. Nie bez znaczenia jest też działalność chrześcijańsko-społeczna Radia. Trzeba też wspomnieć o rzeszach chorych, niepełnosprawnych, którzy dzięki Radiu mogą uczestniczyć w codziennej Mszy św. oraz innych nabożeństwach i modlitwach. Należałoby jeszcze dodać, że Radio to przekazuje wiele treści patriotycznych i przełamuje monopol liberalnych mediów. Jednoczy ludzi w domaganiu się poszanowania wartości i formuje sumienia.

mar2