piątek, 21 stycznia 2022 Wspomnienie Św. Agnieszki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie

Katolickie Radio Podlasie jest instytucją Diecezji Siedleckiej, wspomagającą aktywnie posługę ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego.

Celem Katolickiego Radia Podlasie jest przekazywanie informacji z życia Kościoła Diecezjalnego i powszechnego, z regionu, kraju i ze świata. Poprzez nadawane programy katolickie Radio Podlasie chce kształtować chrześcijańską wrażliwość na problemy człowieka i społeczności ludzkiej, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.

Ważnym elementem formacji duchowej słuchaczy, prowadzonej przez Katolickie Radio Podlasie jest działalność Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, którego oddziały tworzone są w parafiach.

Koło Przyjaciół jest organizacją katolicką w Diecezji Siedleckiej powołaną przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Siedleckiej i działającą pod jego nadzorem. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Diecezjalny Asystent wyznaczony przez Biskupa - obecnie jest nim ks. Dariusz Denisiuk.

 podl1

Do zadań Koła Przyjaciół należy między innymi:

  • stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą, dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego, kształtowanie osobowości Katolika i Polaka w poczuciu odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę
  • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy
  • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Katolickie Radio Podlasie

(źródło: Statut§ 11)

Przynależąc do Koła Przyjaciół: 

  1. obędziesz pielgrzymował po sanktuariach Naszego Regionu
  2. opoznasz najciekawsze historie dotyczące rodzinnych stron
  3. obędziesz mógł kreować wizerunek swojej Parafii i Miejscowości

W każdą środę kapłani z Katolickiego Radia Podlasie sprawują Eucharystię w intencji Przyjaciół Radia.

pod2

Codziennie polecamy Naszych Przyjaciół w modlitwie: Aniele Pańskim, Koronce do Bożego Miłosierdzia, Różańcu, Modlitwach Wieczornych.

Oddziały parafialne Koła Przyjaciół spotykają się co roku w czercu w Pratulinie z okazji rocznicy założenia Radia. W tym roku była 20 rocznica istnienia naszego Katolickiego Radia Podlasie. Również na wiosnę i na jesieni w Siedlcach odbywają się spotkania Prezesów Koł parafialnych Przyjaciół KRP.