wtorek, 13 kwietnia 2021 Wspomnienie Św. Marcina I, papieża i męczennika

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Kandydaci do sakramentu bierzmowania 2020/2021

Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 8 i I Szkół Średnich

w sobotę 17 kwietnia 2021 w kościele: 16.00 dziewczęta i 19.00 chłopcy

sobotę 24 kwietnia 2021 w kościele: 16.00 dziewczęta i 19.00 chłopcy

- kto nie przyniósł jeszcze prośby o przystąpienie do bierzmowania i uzasadnienia niech przyniesie

- proszę przeczytać drugi i trzeci rodział z katechizmu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 8 i I Szkół Średnich

w sobotę 27 marca 2021 w kościele:

16.00 dziewczęta, 19.00 chłopcy.

DROGA KRZYŻOWA DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA 12 MARCA W PIĄTEK O GODZINIE 19.00.

Po ostatnim spotkaniu:

- obowiązkowa coniedzielna Msza św. w kościele albo w domu w godny sposób. Rodzice podpisują, że zaświadczają że tak było.

- spowiedź co miesiąc

- na spotkanie 27 marca napisana praca: prośba o sakrament bierzmowania i uzasadnienie dlaczego chce przystąpić do bierzmowania. prace proszę aby były podpisane.

- zaczynamy czytać Ewangelię wg św. Mateusza i na pamięć każdy ma umieć Dary Ducha Świętego

 

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne nie możemy w pełni przeprowadzić tradycyjnego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Mamy jednak nadzieję, że sakrament odbędzie się na końcu bieżącego roku szkolnego dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i 1 szkoły średniej.

Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas 8 i 1 szkoły średniej, proszę:

- uczestniczyć przynajmniej dwa razy w Adwencie w Mszy Świętej „Roratniej”, w naszej parafii odbywają się we środy i soboty o godzinie 6.45. Dobrze by było jak byście ze sobą zabrali lampiony. (obecność w indeksie podpisują rodzice)

- co miesięczna spowiedź, 4 razy w ciągu roku szkolnego poproszę o to aby był wpis księdza u którego byliście u spowiedzi

- co niedzielę obowiązkowe uczestnictwo we Mszy Świętej, jeśli nie w kościele to w domu oglądając Mszę świętą w telewizji lub słuchając w radiu, postawa na takiej Mszy powinna być taka jak w kościele. (proszę o podpisywanie przez rodziców jeśli uznają że syn lub córka to spełnili)

- na spotkaniu w kościele prosiłem o to, aby napisać pracę, prośbę uzasadniającą, dlaczego chcecie przystąpić do sakramentu bierzmowania? (Dzisiaj w wielu miejscach słychać od młodzieży i starszych, że mają zły stosunek do kościoła albo nie potrzebują bycia w kościele. Chciałbym aby nikt nie szedł pod przymusem do bierzmowania. Proszę napisać, prosto i od siebie a nie żeby było ładnie i porawnie.)

- mam nadzieję że wszyscy mają katechizmy, proszę go czytać i uczyć się tego co tam jest

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klas 7, proszę:

- odebrać z zakrystii indeks i katechizm – koszt 15 zł za komplet

- uczyć się katechizmu czyli go czytać

- co miesięczna spowiedź, 4 razy w ciągu roku szkolnego poproszę o to aby był wpis w indeksie księdza u którego byliście u spowiedzi

- uczestniczyć przynajmniej dwa razy w Adwencie w Mszy Świętej „Roratniej”, w naszej parafii odbywają się we środy i soboty o godzinie 6.45. Dobrze by było jak byście ze sobą zabrali lampiony. (obecność w indeksie podpisują rodzice)

 

Pozdrawiam i do szybkiego zobaczenia. Ks. Paweł