niedziela, 19 września 2021 Wspomnienie Św. Januarego i Bł. Gerharda Hirschfeldera

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

 

 

                                                                 D E K R E T

 

Ze względu na przedłużający się zakaz organizowania przyjęć weselnych w czasie trwającej epidemii koronawirusa i koniecznością przełożenia planowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa na czas późniejszy, kierując się racjami duszpasterskimi i dobrem nupturientów i ich rodzin, niniejszym, jako Biskup Siedlecki wskazuję:

 1. Zgodnie ze statutem 472 II Synodu Diecezji Siedleckiej, przypominam, że wszystkie piątki
  w roku mają szczególny charakter, dlatego organizowanie przyjęć weselnych byłoby sprzeczne z panującym
  i ugruntowanym na terenie Diecezji Siedleckiej zwyczajem
  . Jednakże wobec nadzwyczajnych racji,
  o których mowa wyżej, oraz po wyczerpaniu przez nupturientów możliwości ustalenia daty ślubu
  i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, wyjątkowo udzielam zgody, aby nupturienci, którzy
  w parafiach na terenie naszej diecezji zgłosili zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa
  w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2021 r., mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo
  i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.
 2. Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem czerwca 2022 r.
 3. Z niniejszym zezwoleniem łączę dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
  w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłości, miłosierdzia i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
 4. Ponadto, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia Kurii Diecezjalnej o poszczególnych przypadkach konieczności zmiany terminu zwarcia sakramentalnego małżeństwa - z podaniem osób, których to dotyczy oraz terminu dotychczasowego i planowanego.

 

 

                          

  Ks. Jan Babik                 

L.dz. 160/2021

Siedlce, dnia 25 lutego 2021 r.