czwartek, 21 października 2021 Wspomnienie Bł. Jakuba Strzemię

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie

Niniejszy film dokumentuje obchody jubileuszowe, jakie odbyły się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. W pierwszym dniu odprawiono uroczystą sumę odpustową pod przewodnictwem Jego Ekscelencjii księdza biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Diecezji radomskiej, pochodzącego z parafii św. Brata Alberta. Obok niego Eucharystię sprawowali biskupi siedleccy Kazimierz Gurda i Piotr Sawczuk, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła - ksiądz kanonik Janusz Onufrejuk oraz zaproszeni kanonicy obydwu dekanatów łukowskich, księża pochodzący z parafii i byli wikariusze. 

Słowo wstępu do filmu oraz skrót historyczny wygłosił ksiądz kanonik proboszcz Bogusław Bolesta.

W skład filmu wchodzą rozmowy z kapłanami - księdzem biskupem Henrykiem Tomasikiem, księdzem wikarym Łukaszem Kałaską oraz działaczem parafialnym Władysławem Karasiem. Materiał wideo zawiera ponadto krótką relację z festynu parafialnego zorganizowanego w drugim dniu obchodów.