piątek, 22 czerwca 2018 Wspomnienie Św. Paulina z Noli i Św. męczenników Jana Fishera i Tomasza More`a

Słowo na dziś

Mt 6, 19-23 Gromadźcie sobie skarby w niebie

piątek, 22 czerwca 2018

PIERWSZE CZYTANIE

2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20 Namaszczenie Joasza na króla

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią sześć lat ukryty w świątyni Pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju.
W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić setników, Karyjczyków i straż przyboczną, przyprowadził ich do siebie w świątyni Pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni Pańskiej, i pokazał im syna królewskiego.
Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą. I przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni Pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo; ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: «Niech żyje król!».
Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni Pańskiej. Spojrzała: a oto król stoi przy kolumnie, zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: «Spisek! Spisek!». Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: «Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza!». Mówił bowiem kapłan: «Nie powinna zginąć w świątyni Pana». Pochwycono ją, i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita.
Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, by byli ludem Pańskim, oraz między królem a ludem. Po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż nad świątynią Pańską.
Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 132 (131), 11. 12. 13-14. 17-18 (R.: por. 13)

Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.

Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, *
od której nie odstąpi:
zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie.

Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.

A jeśli twoi synowie zachowają moje przymierze *
i wskazania, których im udzielę,
także ich synowie *
zasiądą na tronie po wieczne czasy.

Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie:
Oto jest miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem go sobie.

Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca!
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zabłyśnie jego korona.

Pan wybrał Syjon na swoje mieszkanie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5, 3

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
Albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 6, 19-23 Gromadźcie sobie skarby w niebie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność».

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 17.06.2018

XI niedziela zwykła 17 czerwiec 2018r.


XI niedziela zwykła                                                                17 czerwiec 2018r.

Dziś  zakończone 40-godz. nabożeństwa odpustem Św. Brata Alberta.

Uroczysta suma odpustowa i Msza prymicyjna naszego parafianina ks. Rafała połączona z procesją i błogosławieństwem prymicyjnym o godz. 12.oo.

Zbiórka do puszek na KUL.

Koncert organowy o godz. 19.oo w kościele NMP Matki Kościoła w Łukowie.

We wtorek nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie. Różaniec o godz. 17.15. Nabożeństwo czerwcowe, Msza św. o godz. 18.oo, po Mszy adoracja  z modlitwa o uzdrowienie.

W piątek zakończenie roku szkolnego. Uroczysta Msza św. na zakończenie roku o godz. 8.oo. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, rodziców, dzieci i młodzież .

W następną niedzielę Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

Chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 12.oo. Spisywanie akt chrztu w tygodniu.

I Komunia św. w sobotę przed II niedzielą maja 2019r.

 Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie, święta i niedziele o godz. 17.3o.  

Po Mszy św. do nabycia kolejny numer Echa Katolickiego. Zapraszamy do lektury.

Spowiedź w dni powszednie 30 min. przed mszą św.

Katechezy Przedmałżeńskie w parafii NMP Matki Kościoła w parafii w soboty o godz. 18.3o.

 

 

 

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


  KURIA DIECEZJALNA SIEDLECKA Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce tel. (0-25) 644 21 95, 632 31 26 fax (0-25) 644 87 44 www.diecezja.siedlce.pl • e-mail: kuria@ks.internetdsl.pl ­­­­­­­­­­   W związku z udzieleniem przez Penitencjarię Apostolską odpustu jubileuszowego dla na...

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie - Konkurs kolęd

W minioną niedzielę, po mszy św. o godz. 18.00 odbył się konkurs kolęd, w którym udział wzięły dzieci i młodzież z naszej parafii. Dominowały występy wokalne, ale nie zabrakło także gry na instrumentach. Pomysłodawcą konkursu był ks. Karol. Poniżej zapis filmowy z tego wydarzenia...

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brata Alberta w Łukowie - Film z uroczystości jubileuszowych 25-lecia parafii

Niniejszy film dokumentuje obchody jubileuszowe, jakie odbyły się w dniach 17-18 czerwca 2017 r. W pierwszym dniu odprawiono uroczystą sumę odpustową pod przewodnictwem Jego Ekscelencjii księdza biskupa Henryka Tomasika - Ordynariusza Diecezji radomskiej, pochodzącego z parafii św. Brata Alb...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971