niedziela, 26 lutego 2017 Wspomnienie Św. Aleksandera

Słowo na dziś

Mt 6, 24-34 Ufność w Opatrzność Bożą

niedziela, 26 lutego 2017Ósma Niedziela zwykła

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 49, 14-15 Bóg nie opuszcza swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał».
«Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie».

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a)

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

W Bogu zbawienie moje i chwała. *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. *
Przed Nim wylejcie wasze serca.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 4, 1-5 Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto Słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 6, 33

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 6, 24-34 Ufność w Opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 26.02.2017

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                      26 luty 2017

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Palmy poświęcone w ubiegłym roku przynosimy do wtorku do zakrystii.

W środę Popielec rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Msza św. o godz. 7.oo, 9.oo i 18.oo. Posypanie głów popiołem na każdej Mszy św. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły – powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i jeden posiłek do syta.

Post ścisły obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości. Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 14-ty rok życia.

Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

Powstrzymanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

W czwartek I miesiąca po Mszy św. o godz. 18.oo wystawienie Najświętszego sakramentu i adoracja do godz. 20.oo. Zaprasza wspólnota Krwi Chrystusa.

W  piątek „Droga Krzyżowa” dla dzieci o godz. 16.3o dla starszych i młodzieży o godz. 18.oo prowadzi Koło Żywego Różańca Mężczyzn. Po Drodze Krzyżowej będą zbierane ofiary na kwiaty i przygotowanie  „Grobu Pańskiego”. Msza św. o godz. 17.2o.

Z racji I piątku miesiąca Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św.

o godz. 7.oo i 17.2o.

Po południu kancelaria nieczynna.

W I sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 7.oo. Adoracja do godz. 8.3o.

W sobotę 4 marca 2017 r. będziemy obchodzili święto św. Kazimierza i dzień Imienin Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Modlimy się w intencji Solenizanta. Odpowiednie wezwanie w modlitwie wiernych.

Następna niedziela I miesiąca. Kółka Różańcowe zmieniają tajemnice.

  • „Gorzkie Żale” po Mszy św. o godz. 9.oo.
  • Po sumie adoracja miesięczna.
  • Taca na ogrzewanie kościoła IV tankowanie.

Diecezjalny Kongres Różańcowy 11 marca w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Radzyniu Podlaskim.  Zachęcamy do udziału w Kongresie członków Kółek Różańcowych.

W niedzielę 12 marca po Mszy św. o godz. 9.oo zapraszamy Radę Parafialną, katechetów, Prezesów, Liderów,  animatorów wspólnot parafialnych, przedstawicieli chóru, scholii i wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące organizacji uroczystości jubileuszowych związanych z 25 rocznicą powstania parafii i 15 rocznicą poświęcenia naszego Kościoła.

Uroczystości jubileuszowe w dniach 17 i 18 czerwca.

Chrzest 16 kwietnia w I dzień Wielkanocy o godz. 12.oo.

Katechezy w sobotę o godz. 16.oo.

 I i II - 25 marca br.

III i IV - 1 kwietnia.

I Komunia św. 14 maja na Mszy św. o godz. 10.3o.

Bierzmowanie 23 maja na Mszy św. o godz. 18.oo.

Do nabycia kolejny numer „Echa Katolickiego” . Zachęcamy do lektury.

 

Intencje Mszy Świętych w tym tygodniu

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


    Chrzest 16 kwietnia w I dzień Wielkanocy o godz. 12.oo. Katechezy w sobotę o godz. 16.oo.  I i II - 25 marca br. III i IV - 1 kwietnia. I Komunia św. 14 maja na Mszy św. o godz. 10.3o. Bierzmowanie 23 maja na Mszy św. o godz. 18.oo.  

W dniu 08.01.2017 r. w kościele Św. Brata Alberta w Łukowie podczas "Wieczoru kolęd" swoje wykonania przedstawiły chóry z parafii:- Św. Brata Alberta w Łukowie (dyrygent - Artur Domański),- Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie (dyrygent - Jan Rzewuski),- Chrystusa Króla w Jedlance...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971