wtorek, 27 czerwca 2017 Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Wspomnienie Św. Cyryla Aleksandryjskiego i Św. Josemaria Escriva de Balaguer

Słowo na dziś

Mt 7, 6. 12-14 Brama szeroka i brama ciasna

wtorek, 27 czerwca 2017

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 13, 2. 5-18 Abraham i Lot rozdzielają się

Czytanie z Księgi Rodzaju

Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody; musieli więc się rozłączyć.
Gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, rzekł Abram do Lota: «Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi i pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo».
Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana.
Po odejściu Lota Pan rzekł do Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię liczne jak ziarnka pyłu ziemi; jeśli kto może policzyć ziarnka pyłu ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz; tobie go oddaję».
Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre; osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana.

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 15(14), 1-2. 3-4ab. 4c-5 (R.: por. la)

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? *
Kto zamieszka na Twej górze świętej.
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 25 (24), 4b. 5

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 7, 6. 12-14 Brama szeroka i brama ciasna

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują».

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 25.06.2017

XII NIEDZIELA ZWYKŁA


XII NIEDZIELA ZWYKŁA                                                    25 czerwca 2017

 

Dziś chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 12.00. 

W czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Taca na Stolicę Apostolską. Msza św. o godz. 7.oo, 9.oo  i 18.oo. Dzień imienin bpa Piotra Sawczuka. W modlitwie wiernych okolicznościowe wezwanie. 

Z dniem 30 czerwca 2017r. Ksiądz Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda zwolnił Księdza Łukasza Kałaskę z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i na mocy Kan. 547 KPK z dniem 1 lipca 2017 r. mianował wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Jednocześnie mianował ks. Kamila Frączka wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie.

Pożegnanie Ks. Łukasza w piątek po Mszy św. o godz. 18.oo.

W sobotę I miesiąca  nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz. 7.oo.

Następna niedziela I miesiąca Kółka Różańcowe zmieniają tajemnice. Po Mszy św. o godz. 12.oo adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja.

W sanktuarium kodeńskim obchodzony będzie po raz kolejny Diecezjalny Dzień Chorego.  O godz. 11.30 rozpocznie się procesja maryjna z Bazyliki na Kalwarię, gdzie w samo południe sprawowana będzie Msza św. w intencji chorych i cierpiących. Przebieg uroczystości będzie transmitowany za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie.

Dziękujemy: za pomoc przy organizacji Festynu Parafialnego:  Panu wójtowi Mariuszowi Osiakowi i Panu Henrykowi Wysockiemu za udostępnienie sceny i występ zespołu „ Jata”, Pani Renacie Pawlikowskiej za występy dziecięcego zespołu „Kropelki Rosy”, Panu Grzegorzowi Rzymowskiemu za występ zespołu pieśni i tańca „Łukowiacy”, za wsparcie  i pomoc Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Skwarkowi, Przedsiębiorstwu Usług i Inżynierii Komunalnej Panu Dyrektorowi Władysławowi Karaś. Szkole Podstawowej nr. 1 w Łukowie Panu Dyrektorowi Karolowi Ciołek. Wspólnocie Jan Chrzciciel za przygotowanie spektaklu pt. „Piekarenka Brata Alberta”, Księdzu Karolowi i wspólnotom parafialnym za spektakl  pt. „Gość oczekiwany”.  Księdzu Łukaszowi za poprowadzenie Festynu, Księdzu Arturowi za przygotowanie Liturgii i pomoc. Kółkom Różańcowym Kobiet za słodkości przygotowane na Festyn.

Dziękujemy strażakom z Ryżek, Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie i Powiatowej Komendzie Policji. Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom którzy przyczynili się do zorganizowania Festynu. Dziękujemy za pomoc Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, Paniom i Panom z Kółka Różańcowego i parafialnym wspólnotom. Wszystkim za obecność i wspaniała atmosferę. „Bóg zapłać”.

Od 1 lipca do 31 sierpnia Msza św. wieczorowa w dni powszednie, niedziele i święta

o godz. 19.oo.

Kancelaria czynna

w godz. 8.00 – 9.00 i 18.00 – 19.00

Nieczynna po południu

w sobotę i I piątek miesiąca.

Przyjmujemy intencje mszalne na przyszły rok.

Spowiedź w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

Do nabycia kolejny numer „Echa Katolickiego” . Zachęcamy do niedzielnej lektury.

konkurs

"Święty Brat Albert uczy nas..."


Z okazji jubileuszu naszej parafii, serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w miejskim, międzyszkolnym konkursie plastycznym, wiedzy i literackim "Święty Brat Albert uczy nas".

Prace dzieci, młodzieży i dorosłych z I etapu przyjmujemy do 10 maja 2017 r.

więcej informacji wyniki konkursu
konkurs-plakat

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Zmiany wśród duchowieństwa w naszej parafii

Biskup Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej, jakie zajdą od 1 lipca br. Oto zmiany, które dotyczą naszej parafii: Ks. mgr Łukasz KAŁASKA został zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta w Łukowie i mianowany wik...

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta w Łukowie - Program Jubileuszu Parafii i termin katechez i chrztu

Program  Jubileuszu w dniach 17 i 18 czerwca. 17 czerwca /sobota/ 18:00 - Msza św. Jubileuszowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp. Kazimierza Gurdy wraz z Ks. Bp. Henrykiem Tomasikiem z Ks. Bp. Piotrem Sawczukiem, kapłanami pochodzącymi z naszej parafii i byłym Proboszczem Prałatem Ks. Janus...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971