poniedziałek, 27 marca 2017 Wspomnienie Św. Ruperta z Salzburga

Słowo na dziś

J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

poniedziałek, 27 marca 2017

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 65, 17-21 Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą.
Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy „Wesele” i z jej ludu „Radość”. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.
Nie będzie już w niej niemowlęcia, mającego żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nim będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego trwa tylko przez chwilę †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament; *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130 (129), 5. 7

Chwała Tobie, Królu Wieków

Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie,
u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie.

Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

J 4, 43-54 Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający.
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie».
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Oto słowo Pańskie

Parafia św. Brata Alberta w Łukowie

Witamy na naszej stronie


Parafia została erygowana w 1992 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1994–2002, staraniem ks. Janusza Onufrejuka, poświęcony przez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Świątynia mieści się przy ulicy M. Wereszczakówny 37.

Patronem naszej parafii jest Św. Brat Albert Chmielowski, który przypominał proste słowa, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb.

Ogłoszenia parafialne - 26.03.2017

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.03.2017


CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU              26.03.2017

 

Dziś  „ Gorzkie Żale” po Mszy św. o godz. 9.oo.

W piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi ks. Paweł Siedlanowski.

Spowiedź w piątek i sobotę od godz. 9.oo, 11.oo, 16.oo i 18.oo.

Nie odkładajmy spowiedzi !!!

Piątek

Godz. 9.30Msza św. z  młodzieżą IV LO

Godz. 11.3o Msza z nauką ogólną

Godz. 15.3o Droga Krzyżowa dla dzieci i dla młodzieży

Godz. 16.3o Msza św. dla dzieci i dla młodzieży

Godz. 17.15 Droga Krzyżowa

Godz. 18.3o Msza św. z nauką ogólną

 

W sobotę

Godz. 9.30 Msza św. dla chorych,

sakrament chorych i nabożeństwo z racji I soboty miesiąca.

Godz. 11.3o Msza dla dzieci

Godz. 16.3o Msza św. dla młodzieży

Godz. 18.3o Msza św. z nauką ogólną

 

 

W następną niedzielę I miesiąca Kółka Różańcowe zmieniają tajemnice.

Msza św. o godz. 7.oo z nauką ogólną

              O godz. 9.oo Msza św. z nauką ogólną

              O godz. 10.3o Msza św. dla dzieci

              O godz. 12.oo Msza św. z nauką ogólną i  „Gorzkie Żale”.

              O godz. 18.oo Msza św. z nauka ogólną i zakończenie rekolekcji.

Tradycyjnie taca w niedzielę dla Księdza Rekolekcjonisty.

 

Chorych do spowiedzi w domach zgłaszamy w zakrystii.

 

W rekolekcje kancelaria nieczynna.

 

W sobotę  III i IV katecheza chrzcielna o godz. 16.oo.

 

Uroczystości jubileuszowe w dniach 17 i 18 czerwca.

 

Chrzest 16 kwietnia w I dzień Wielkanocy o godz. 12.oo.

Katechezy w sobotę o godz. 16.oo.

 III i IV - 1 kwietnia.

I Komunia św. 14 maja na Mszy św. o godz. 10.3o.

Bierzmowanie 23 maja na Mszy św. o godz. 18.oo.

Do nabycia kolejny numer „Echa Katolickiego” . Zachęcamy do lektury.

 

Pozostałe Ogłoszenia

Aktualności


    Chrzest 16 kwietnia w I dzień Wielkanocy o godz. 12.oo. Katechezy w sobotę o godz. 16.oo.  I i II - 25 marca br. III i IV - 1 kwietnia. I Komunia św. 14 maja na Mszy św. o godz. 10.3o. Bierzmowanie 23 maja na Mszy św. o godz. 18.oo.  

W dniu 08.01.2017 r. w kościele Św. Brata Alberta w Łukowie podczas "Wieczoru kolęd" swoje wykonania przedstawiły chóry z parafii:- Św. Brata Alberta w Łukowie (dyrygent - Artur Domański),- Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie (dyrygent - Jan Rzewuski),- Chrystusa Króla w Jedlance...

Wspomóż naszą działalność charytatywną


Wpłat na cele charytatywne w naszej parafii można dokonywać na konto:

23 1240 2698 1111 0010 5682 5971